ประกาศ

บริษัทยูนิสันยูนิสันคอร์ปอเรชั่นได้ก่อตั้งในลอนดอน
บริษัทยูนิสันยูนิสันคอร์ปอเรชั่น- ริวิวระดับเอ
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาของขั้นตอนวิธีการทำธุรกรรมจากบริษัทยูนิสันยูนิสันคอร์ปอเรชั่น
บริษัทยูนิสันยูนิสันคอร์ปอเรชั่นได้ขยายตลาดไปยังเอเชีย