ความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้าคือคุณค่าที่สำคัญที่สุดของพันธสัญญาด้านความมั่นคงทางการเงินของ Unison Corporation เราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการรักษาความปลอดภัยของเงินโดยการแยกและฝากเงินเข้าบัญชีทรัสต์อิสระของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัย ด้วยระบบการจัดการที่ดีและเงินสำรองจำนวนมากเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของการแยกกองทุนปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของธนาคารใหญ่ๆอย่างเต็มที่และเงินของลูกค้าทั้งหมดจะต้องได้รับการดูและชำระเงินทุกวันโดยธนาคาร เงินของลูกค้าจะต้องส่งภาระผูกพันที่เพียงพอเมื่อใช้ในการทำธุรกรรมของคู่สัญญาแต่จะไม่ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ความมั่นคงของกองทุน

ความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้าคือคุณค่าที่สำคัญที่สุดของพันธสัญญาด้านความมั่นคงทางการเงินของ Unison Corporation เราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการรักษาความปลอดภัยของเงินโดยการแยกและฝากเงินเข้าบัญชีทรัสต์อิสระของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัย ด้วยระบบการจัดการที่ดีและเงินสำรองจำนวนมากเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของการแยกกองทุนปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของธนาคารใหญ่ๆอย่างเต็มที่และเงินของลูกค้าทั้งหมดจะต้องได้รับการดูและชำระเงินทุกวันโดยธนาคาร เงินของลูกค้าจะต้องส่งภาระผูกพันที่เพียงพอเมื่อใช้ในการทำธุรกรรมของคู่สัญญาแต่จะไม่ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง